Parfum.nl

Ontworpen door: Story of AMS

Bezoek website

Op de website van Parfum.nl kan parfum besteld worden voor zowel dames en heren. Hiernaast is er ook een blog voor inspiratie en geven de experts van Parfum.nl beauty advies.

Opvallend aan de website zijn de gebruikte vormen. Golven en ronde, organische vormen worden gebruikt in de header van de website. De ronde vormen komen terug in de banner die boven de navigatie is geplaatst.

De zachte kleuren die op de website worden gebruikt passen goed bij de organische feel van de website. Lichtblauw wordt gecombineerd met beige, wit en donkerrood.

Over de website heen worden kleurrijke foto's gebruikt die de producten goed laten zien. Ook zijn er foto's gebruikt van modellen die een bepaald gevoel oproepen.

Parfum.nl combineert een klassieke schreef met een sans-serif lettertype. Deze contrasteren mooi met elkaar, in zowel dikte als grootte.

Veel witruimte maakt de website af.

Meer websites